Zgłoszenia wystawców na III Michałowicki Jarmark Wielkanocny

14 kwietnia 2019 r. odbędzie się już po raz trzeci i organizowany przez Urząd Gminy Michałowice, Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach  oraz Bibliotekę Publiczną Gminy Michałowice  Jarmark Wielkanocny. Lokalni twórcy ozdób świątecznych, sadownicy, rolnicy, producenci żywności etc. mogą zgłaszać się jako wystawcy. Zapraszamy również wystawców spoza terenu gminy. Stanowiska będą dostępne bezpłatnie.

Jarmark Wielkanocny  odbędzie się na pl. Józefa Piłsudskiego 1 (przy budynku Urzędu Gminy Michałowice) , 14.04.2019 r. w godz. 10:00-16:00.

Zgłoszenia wystawców będą przyjmowane poprzez przesłanie Formularza Zgłoszeniowego w terminie do 5.04.2019 r. do godz. 15:00 na adres: targ@michalowice.malopolska.pl

Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku Wielkanocnym jako wystawca jest pozytywne rozpatrzenie zgłoszenia przez Organizatora oraz zaakceptowanie przez wystawcę Regulaminu.


Regulamin dla wystawców Jarmark Wielkanocny 14.04.2019.pdf


Formularz zgłoszeniowy_Jarmark Wielkanocny 14.04.2018.doc