Zaproszenie na Zebranie Wiejskie w Raciborowicach

Sołtys Raciborowic serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się 5 kwietnia 2019 roku o godzinie 18.30 w remizie OSP Raciborowice.


Porządek obrad:

1. Zmiana wydatkowania środków w ramach funduszu Sołeckiego

2. Dyskusja na temat spraw bieżących