Zaproszenie na Zebranie Wiejskie w Kończycach

Sołtys i Rada Sołecka serdecznie zapraszają mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się 7 kwietnia 2019r. (tj. niedziela) o godz. 17.30 w sali Remizy OSP Raciborowice.PLAN ZEBRANIA SOŁECKIEGO

1. Przywitanie i przedstawienie Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej kadencji 2019 – 2023

  • Omawianie spraw bieżących:
  • Wprowadzenie nazewnictwa ulic
  • Ankieta potrzeb mieszkańców Sołectwa Kończyce
2. Przedstawienie porządku spotkania i przedmiotu dyskusji,
  • Wyjaśnienie kompetencji Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej,
  • Ustalenie zasad prowadzenia i uczestnictwa w zebraniu,
  • Wyjaśnienie nowych form komunikacji pomiędzy mieszkańcami a Sołtysem i Radą Sołecką.

3. Zmiana wydatkowania funduszy w ramach Funduszu Sołeckiego,

  • Kalendarz imprez i wydarzeń w Sołectwie Kończyce,  
  • Podsumowanie dotychczasowych działań Rady Sołeckiej kadencji 2019 – 2023,
  • Budowa ciągu pieszo–rowerowego – kwestia odwodnienia