VII Sesja Rady Gminy Michałowice

VII Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się 28 marca br., o godz. 1500 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Michałowice.


Porządek  obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu z VI Sesji Rady Gminy Michałowice.
  4. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach - pobierz
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2019-2029 - pobierz
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2019 rok - pobierz
  7.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice na rok 2019 - pobierz
  8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Chabrowa w miejscowości Sieborowice - pobierz
  9. Dyskusja wolne wnioski.
  10. Zamknięcie sesji.


Transmisja z obrad: https://crv.pl/transmisja.php?wojewodztwo=malopols...

 Poniżej zalecenia usługodawcy Centrum Realizacji Video crv.pl, realizującego  usługę transmisji obrad sesji Rady Gminy Michałowice, których to spełnienie jest konieczne do płynnego oglądania obrad:

- używanie najnowszej zainstalowanej wersji przeglądarki internetowej,
- używanie zaktualizowanego systemu operacyjnego (dotyczy to także telefonów komórkowych),
- minimalna stała prędkość łącza internetowego wykorzystywanego do oglądania transmisji to ok. 3 Mbit/s,
- w przypadku problemów z jakością transmisji, przy spełnieniu powyższych, należy spróbować użyć innej przeglądarki internetowej, niż zainstalowana.

Jednocześnie nadmieniamy, że Urząd Gminy ze swojej strony spełnił wszystkie konieczne wymagania techniczne dotyczące realizowania usługi transmisji obrad sesji na żywo.

Usługę transmisji obrad zapewnia dostawca zewnętrzny, Urząd Gminy Michałowice nie ponosi odpowiedzialności za czasowy spadek jakości transmisji wynikający z aktualnego obciążenia sieci telekomunikacyjnej, problemów technicznych nadawcy - firmy crv.pl, czy poszczególnych dostawców internetowych.

Przypomina się, że zgodnie z aktualnymi przepisami, każda sesja obrad Rady Gminy jest nagrywana. Archiwum nagrań sesji jest udostępnione na serwerze nadawcy – firmy crv.pl.