Kampania informacyjna Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Kampania dotycząca  wzmacniaczy  GSM jest skierowana do wszystkich abonentów telefonów komórkowych, którzy nie mogą skutecznie realizować połączeń głosowych, korzystać z transmisji danych w sieciach komórkowych operatorów, z którymi podpisali umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, oraz sygnalizujących problemy ze słabym zasięgiem stacji bazowych GSM. 

Zdecydowana większość z nas używa telefonu komórkowego. Niestety nie zawsze udaje się zrealizować połączenie z innym użytkownikiem lub jakość połączenia jest niewystarczająca do przeprowadzenia rozmowy. Często zdarza się to jeśli jesteśmy w pomieszczeniu zamkniętym i wówczas, aby zrealizować połączenie, trzeba wyjść na zewnątrz z budynku.

Przy zawieraniu umowy z  operatorem nie zawsze zostajemy wystarczająco poinformowani o  rzeczywistym zasięgu sieci komórkowej w rejonie naszego miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej a przedstawiane przez operatora mapy zasięgu są jedynie teoretyczne i dotyczą zasięgu w  przestrzeni otwartej. Co robić w takich sytuacjach?
Niestety niektórzy z użytkowników decydują się na zainstalowanie wzmacniacza sygnału GSM. Nie jest to właściwe rozwiązanie. Używanie wzmacniaczy GSM powoduje zakłócenia innych urządzeń radiowych, w tym stacji bazowych i samych telefonów komórkowych, a przede wszystkim wywołuje negatywne skutki prawne, ponieważ jest to używanie urządzeń radiowych bez pozwolenia.

Wzmacniacz sygnału telefonii komórkowej, jako urządzenie z interfejsem umożliwiającym połączenie, współpracę i wymianę informacji drogą radiową między stacją  bazową a telekomunikacyjnym urządzeniem końcowym, pracującym w ruchomej lub stacjonarnej połączenie, współpracę i wymianę informacji drogą radiową między stacją  bazową a telekomunikacyjnym urządzeniem końcowym, pracującym w ruchomej lub stacjonarnej  publicznej sieci telekomunikacyjnej może być używany wyłącznie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego posiadającego ogólnopolską rezerwację częstotliwości, wykorzystywanych do świadczenia usług za  pośrednictwem stacji bazowych.

Wzmacniacz sygnału telefonii komórkowej instalowany przez osoby fizyczne nie jest częścią   publicznej sieci telekomunikacyjnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, posiadającego  ogólnopolską rezerwację częstotliwości, nie znajdują więc w tym przypadku zastosowania przepisy rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji, a co za tym idzie: nie  jest dopuszczalne używanie przedmiotowego urządzenia bez pozwolenia radiowego.


Celem prowadzonej przez UKE kampanii informacyjnej jest uświadomienie jak największej liczbie użytkowników o możliwych naruszeniach przepisów prawnych związanych z  używaniem wzmacniaczy GSM oraz ich wpływu na działanie stacji bazowych. Pozwoli to na  ograniczenie liczby powodowanych zakłóceń legalnych stacji bazowych telefonii komórkowej.
Zwalczanie zakłóceń w sieciach telefonii komórkowej prowadzone jest przez Prezesa UKE  z urzędu.

Nie bez znaczenia jest także fakt, że powodowanie zakłóceń stacji bazowych może  skutkować brakiem  możliwości połączenia z

numerami alarmowymi  (m.in. 112, 997, 998)  w  przypadku wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia.
Użytkownicy przy podpisywaniu umowy o świadczenie usług telefonii komórkowej powinni bardzo dokładnie zapoznać się z jej treścią i zasięgami stacji w planowanym miejscu ich użytkowania. Natomiast użytkownicy mający już telefony komórkowe i problemy z jakością połączeń powinni zgłosić ten fakt swoim operatorom telekomunikacyjnym.