Ćwiczenie RENEGADE

Informujemy, że w dniach 28-30 maja 2019 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE/SAREX-19 z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W ramach ćwiczenia w dniu 28 maja 2019 r. planowane jest użycie sygnałów alarmowych (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe) dotyczących zagrożenia z powietrza".
Biorąc pod uwagę, że cw1czenia oparte na realnym działaniu dają lepszą możliwość sprawdzenia elementów systemu alarmowania i ostrzegania, proszę o aktywny udział w ćwiczeniu, a także o przekazanie informacji do podległych jednostek i instytucji.
Sprawę z ramienia Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie prowadzi inspektor wojewódzki Pan Krzysztof Gruś, dane kontaktowe: tel. 12 392 1 O 76; e-mail: kgru2@malopolska.uw.gov.pl.