Lokalna kampania społeczna ”Stop Przemocy Domowej w gminie Michałowice”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach wraz z Komisariatem Policji  w Zielonkach, informuje, że w dniach od 27 do 31 maja 2019 roku będzie realizowana lokalna kampania społeczna pt. ”Stop Przemocy Domowej w gminie Michałowice”. Kampania adresowana jest do osób zamieszkałych na terenie gminy Michałowice, które borykają się z problemem przemocy domowej, ale również do wszystkich osób zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej (np. borykające się z problemem uzależnienia od alkoholu członka rodziny, konflikty małżeńskie, problemy wychowawcze z dziećmi, długotrwała choroba członka rodziny i wynikające z tego trudności w organizacji życia codziennego).

W akcji będzie można skorzystać  z bezpłatnych konsultacji psychologa, psychoterapeuty, prawnika, pracownika socjalnego, członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dzielnicowego, pracownika służb operacyjno-dochodzeniowych z Komisariatu Policji w Zielonkach. Zgłaszające się osoby otrzymają również materiały edukacyjno-informacyjne dot. zjawiska przemocy domowej oraz procedury „Niebieskie Karty”.

W ramach działań odbędzie się również bezpłatne szkolenie dla rodziców/opiekunów „Rodzicielstwo bez przemocy-jak z miłością i szacunkiem wychowywać nasze dzieci”  w dniu 28.05.2019 r. o godz.17.00 w budynku Klubu Seniora w Masłomiącej (ul. Tadeusza Kościuszki 11, 32-091 Masłomiąca).

W celu wcześniejszego zarezerwowania terminu u specjalisty prosimy o kontakt telefoniczny  z Panią Moniką Łopatowską - Koordynatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie pod numerem 516 129 092 (lub mailowo : mlop@michalowice.malopolska.pl) lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach (Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice, pokój 6). W miarę wolnych terminów jest też możliwość konsultacji ze specjalistą na bieżąco, zgodnie z harmonogramem. W razie potrzeby, przewidziane są również wizyty pracownika socjalnego
i dzielnicowego w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej wsparcia.

Prosimy również o zgłaszanie wszelkich informacji o ewentualnych osobach czy rodzinach dotkniętych problemem przemocy z terenu gminy Michałowice do starszego pracownika socjalnego Moniki Łopatowskiej lub starszego pracownika socjalnego Katarzyny Kurbiel. Gwarantujemy pełną anonimowość!!!