II Michałowickie Dyktando z Profesorem Jerzym Bralczykiem

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie dyktandem w roku poprzednim  proponujemy kontynuację tej językowej zabawy! Dyktando przygotowywane jest i będzie dyktowane przez profesora Jerzego Bralczyka z Uniwersytetu Warszawskiego. Spośród wszystkich osób biorących udział w Dyktandzie wyłoniony zostanie mistrz, który otrzyma medal Mistrza Ortografii A.D. 2019. Dyktando pisane będzie ANONIMOWO, uczestnik wchodząc na salę wylosuje numer, pod którym zostanie napisana jego praca. Dopiero w chwili wyczytania wyników będzie wiadomo, kto ukrywa się pod konkretnym numerem. 

W przerwie podczas której prace będą sprawdzane profesor Jerzy Bralczyk wygłosi bardzo ciekawy wykład o perswazji i manipulacji językowej - wpływanie na odbiorców jako cel wypowiedzi. Umiejętność rozpoznawania sytuacji i oczekiwań odbiorców. Sztuka zjednywania; Podstawowe

zasady warunków skuteczności działań językowych. Dobór właściwych środków językowych w zależności od sytuacji wypowiedzi – decorum; Perswazja bezpośrednia i pośrednia. Informacja jako narzędzie perswazji; Granice uczciwej perswazji. Manipulacja językowa jako wykorzystywanie przewagi nadawcy nad odbiorcą, jako tworzenie wypowiedzi z ukrytym celem i jako działanie na emocje.

Wstęp wolny! Wejściówki do odbioru od 13 maja!