Płać podatki tam gdzie mieszkasz – wrócą do Ciebie w postaci inwestycji !


W ramach akcji „Płać podatki tam gdzie mieszkasz” po raz kolejny zwracam się do Państwa z prośbą o przekazania części swojego podatku PIT na rzecz gminy Michałowice. W roku 2019 udział gmin w podatku PIT wyniesie 38,08 %. Tak więc z każdego 1.000 zł podatku, który odprowadzają Państwo do Urzędu Skarbowego 380,80 zł wraca do budżetu gminy, w której Państwo zamieszkują.

Z roku na rok dochód gminy Michałowice z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) rośnie, co jest wynikiem przyrostu liczby mieszkańców, wzrostem ich zamożności oraz akcji zachęcającej do płacenia podatku na rzecz naszej gminy. Mamy jednak jeszcze wielu mieszkańców, którzy w deklaracjach podatkowych wpisują miejscowości swego zameldowania i to do budżetów tych gmin trafiają ich podatki. Chcemy przekonać także tych nie do końca przekonanych.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych jest jednym z najważniejszych dochodów gminy Michałowice i w większości jest przeznaczany na inwestycje. W roku 2018 udział w PIT wyniósł ponad 16 mln zł i był o ponad 2 mln zł większy niż w roku poprzednim. Za te dodatkowe środki można było przykładowo wykonać:

- boisko przy szkole w Więcławicach,

- nowe ujęcia wody w Zagórzycach, Raciborowicach i Kozierowie,

- plac zabaw w Zerwanej,

- wymienić 100 pieców węglowych.

Zgłoszenie nowego miejsca zamieszkania w Urzędzie Skarbowym nie wiąże się dla Państwa z żadnymi niedogodnościami. Nie wymaga zmiany zameldowania, wymiany dokumentów czy załatwiania innych spraw urzędowych. Jedyną zmianą będzie zmiana właściwości urzędu skarbowego.

Wszystkich mieszkańców Gminy Michałowice obsługuje Drugi Urząd Skarbowy w Krakowie, mający swoją siedzibę przy ulicy Krowoderskich Zuchów 2.


Jak to zrobić?


Jeśli rozliczają się Państwo z podatku dochodowego na formularzu PIT-37, to wystarczy wpisać:
- w części A - Drugi Urząd Skarbowy, ul. Krowoderskich Zuchów 2, Kraków,

- w części B – adres zamieszkania na terenie gminy Michałowice.


Proszę pamiętać, żeby o zmianie urzędu skarbowego powiadomić pracodawcę.

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny (012-388-57-40) lub mailowy (jsad@michalowice.malopolska.pl lub podatki@michalowice.malopolska.pl).


Jarosław Sadowski
Zastępca Wójta Gminy Michałowice