Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego

Gmina Michałowice bierze udział we wspólnym projekcie 41 gmin, który mam na celu montaż instalacji OZE. Dzięki temu ponad 100 mieszkańców naszej gminy nabędzie nowoczesne instalacje oszczędzające energie.

Na załączonej grafice przedstawiamy aktualny stan wdrażania projektu.