1 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza -2019-02-28