Urząd Gminy Michałowice będzie czynny w sobotę 23 listopada 2019 roku

Zgodnie z zarządzeniem NR 10/KU/2019 Wójta Gminy Michałowice w sprawie ustalenia dnia 23 listopada 2019 r. (SOBOTA) dniem pracy informujemy, że Urząd Gminy w ww. dniu będzie czynny w godzinach 8.00-15.00 z wyłączeniem Urzędu Stanu Cywilnego oraz kasy Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Michałowicach.