Komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie dotyczący jakości wody pitnej pobranej z wodociągów zaopatrujących gminę Michałowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie na podstawie badań prób wody z dnia 14 października 2019 r. pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z organiczną odpowiedzialnością, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice, z następujących punktów:

•    wodociąg publiczny Michałowice Banasiówka - ujęcie;
•    wodociąg publiczny Młodziejowice M-1 - ujęcie;
•    wodociąg publiczny Michałowice - ujęcie GM-1, ul. Źródlana;
•    wodociąg publiczny Wola Więcławska - ujęcie Zagórzyce Dworskie S-1, S-2, ZS-1;
•    wodociąg publiczny Raciborowice - ujęcie S1;
•    wodociąg publiczny Michałowice - ujęcie GM-I-BIS, ul. Źródlana;

stwierdza, że woda z ww. wodociągów spełnia wymagania obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294, z późn. zm.)


Pełna treść komunikatu.pdf