Informacja o postępach w prowadzonym Partnerskim Programie budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego

W dniu 14.10.2019 r. nastąpiło otwarcie ofert na budowę instalacji OZE dla mieszkańców indywidualnych. W postępowaniu przetargowym wzięło udział 9 oferentów.  W dniu 25.11.2019 r. umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty realizacji zadania budowy instalacji fotowoltaicznych na budynkach indywidualnych -pobierz. Obecnie trwa analiza ofert złożonych w pozostałych zadaniach, jednak zaproponowane ceny pozwalają z optymizmem patrzeć na zamknięcie procedury przetargowej i szybkie rozpoczęcie prac budowlanych. 


Po podpisaniu umowy z Wykonawcą a przed rozpoczęciem montażu instalacji pracownicy Urzędu Gminy będą informować mieszkańców o konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny do budowy instalacji. Dla osób, które będą chciały finansować wkład własny z pożyczki na rynku zostały uruchomione dedykowane produkty oferujące preferencyjne warunki.