Archiwum: LISTOPAD

Razem już od przeszło 50 lat
data publikacji 2019-11-29

Razem już od przeszło 50 lat

Na dobre i na złe, w zdrowiu i chorobie – razem już od przeszło 50 lat. 16 par z gminy Michałowice zostało uhonorowanych przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Byli to: ALICJA I JULIAN KROKOSZ, LUDWIKA I ROMAN BANAŚ, ELŻBIETA I EDWARD HEĆKO, TERESA I BOGDAN DOJUTREK, HENRYKA I JÓZEF GAWORUCHA, ALINA I STANISŁAW SŁABOŃSCY, TERESA I ANTONI KRZYŻYŃSCY, DANIELA I JÓZEF BOCZKOWSCY, LUCYNA I...

czytaj więcej...
Informacja o postępach w prowadzonym Partnerskim Programie budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego
data publikacji 2019-11-26

Informacja o postępach w prowadzonym Partnerskim Programie budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego

W dniu 14.10.2019 r. nastąpiło otwarcie ofert na budowę instalacji OZE dla mieszkańców indywidualnych. W postępowaniu przetargowym wzięło udział 9 oferentów.  W dniu 25.11.2019 r. umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty realizacji zadania budowy instalacji fotowoltaicznych na budynkach indywidualnych -pobierz. Obecnie trwa analiza ofert złożonych w pozostałych zadaniach, jednak zaproponowane ceny pozwalają z optymizmem patrzeć na zamknięcie procedury przetargowej i szybkie rozpoczęcie prac budowlanych.  Po podpisaniu umowy z Wykonawcą a...

czytaj więcej...
data publikacji 2019-11-21

XVI Sesja Rady Gminy Michałowice

XVI Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się 28 listopada 2019 roku o godz. 15.00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Michałowice. Porządek  obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu z XV Sesji Rady Gminy Michałowice. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 - pobierz Podjęcie uchwały...

czytaj więcej...
data publikacji 2019-11-20

Urząd Gminy Michałowice będzie czynny w sobotę 23 listopada 2019 roku

Zgodnie z zarządzeniem NR 10/KU/2019 Wójta Gminy Michałowice w sprawie ustalenia dnia 23 listopada 2019 r. (SOBOTA) dniem pracy informujemy, że Urząd Gminy w ww. dniu będzie czynny w godzinach 8.00-15.00 z wyłączeniem Urzędu Stanu Cywilnego oraz kasy Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Michałowicach.

czytaj więcej...
Spotkanie informacyjno-dyskusyjne
data publikacji 2019-11-19

Spotkanie informacyjno-dyskusyjne

Starostwo Powiatowe w Krakowie serdecznie zaprasza na cykl spotkań informacyjno-dyskusyjnych, które będą dotyczyły powiatowych rad działalności pożytku publicznego, standardów współpracy powiatu z NGO oraz bieżącej współpracy, szczególnie w obszarach kultury, sportu i turystyki. Spotkanie dla organizacji z terenu gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Słomniki i Zielonki zaplanowane jest na 25 listopada 2019 (poniedziałek) w godz. 17.00 – 20.00 w Domu Kolpinga, Wysiołek Luborzycki 133, Kocmyrzów (Koordynator spotkania: Anna Wiśniewska tel. 12...

czytaj więcej...
data publikacji 2019-11-19

Poszukujemy Lokalnych Producentów

LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa rusza z realizacją kolejnego projektu własnego pt. "Lokalności- targi produktów lokalnych” promocja lokalnych produktów z terenu LGD. W ramach projektu chcemy promować lokalne produkty żywnościowe i rękodzielnicze na ternie LGD, ułatwiając potencjalnym klientom dotarcie do punktów, gdzie można nabyć produkty lokalne. W ramach tego projektu zostanie zorganizowane na terenie LGD 8 imprez promocyjnych, stanowiących podstawowe miejsca do nabycia produktów. Poszukujemy lokalnych Producentów, które moglibyśmy zaprosić...

czytaj więcej...
Rolniczy handel detaliczny ze wsparciem Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa
data publikacji 2019-11-19

Rolniczy handel detaliczny ze wsparciem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Przetwórstwo w gospodarstwie: tanio, zdrowo, z zyskiem Rolniczy handel detaliczny ze wsparciem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Od 21 listopada do 20 grudnia 2019 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nabór wniosków na tzw. Małe przetwórstwo. Tym razem jednak, i to jest nowość  w PROW 2014-2020, będzie on adresowany wyłącznie do tych, którzy zajmują się lub chcą podjąć działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). Prowadzący gospodarstwa rodzinne mogą...

czytaj więcej...
data publikacji 2019-11-19

Komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie dotyczący jakości wody pitnej pobranej z wodociągów zaopatrujących gminę Michałowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie na podstawie badań prób wody z dnia 14 października 2019 r. pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z organiczną odpowiedzialnością, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice, z następujących punktów: •    wodociąg publiczny Michałowice Banasiówka - ujęcie;•    wodociąg publiczny Młodziejowice M-1 - ujęcie;•    wodociąg publiczny Michałowice - ujęcie GM-1, ul. Źródlana;•    wodociąg publiczny Wola Więcławska - ujęcie Zagórzyce Dworskie S-1, S-2,...

czytaj więcej...
data publikacji 2019-11-15

Odbiór odpadów Masłomiąca

Szanowni mieszkańcy miejscowości Masłomiąca. W związku z problemami technicznymi firmy odbierającej odpady komunalne z terenu naszej gminy, firma FCC informuje, iż w dniu dzisiejszym (15.11.2019r.) nie zdoła odebrać odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w miejscowościach Masłomiąca. Odpady zostaną odebrane jutro tj. w sobotę 16.11.2019 r.

czytaj więcej...
Dofinansowanie do wymiany starego źródła ogrzewania
data publikacji 2019-11-05

Dofinansowanie do wymiany starego źródła ogrzewania

Urząd Gminy dofinansowuje wymianę nieekologicznych palenisk na paliwa stałe ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Zadania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza; Poddziałanie  4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji ZIT . Zachęcamy wszystkich mieszkańców do skorzystania z dofinansowania. Wzór deklaracji udziału w programie znajduje się w załączniku na dole strony. UWAGA: DO PROGRAMU KWALIFIKOWANE SĄ DOCIEPLONE BUDYNKI MIESZKALNE LUB BUDYNKI, KTÓRYCH WŁAŚCICIEL ZOBOWIĄŻE SIĘ DO WYKONANIA DOCIEPLENIA WSKAZANEGO W OCENIE ENERGETYCZNEJ (koszty docieplenia nie...

czytaj więcej...