Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Wójt Gminy Michałowiceinformuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 31 lipca 2019 roku do dnia 21 sierpnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice i zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowice
https://bip.malopolska.pl/ugmichalowice/ oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Michałowice https://www.michalowice.malopolska.pl wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na okres 10 lat stanowiącej lokal użytkowy o pow. ok. 9 m 2 znajdujący się w budynku Szkoły Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych
zlokalizowanym na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 54 o pow. 1,5140 ha, objętej księgą wieczystą KR1S/00017401/0 położonej w obrębie Więcławice Stare, gmina Michałowice.


Zarządzenie nr 94/2019