Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie dot. odnawialnych źródeł energii

Uprzejmie informujemy, że 16 lipca 2019 r. w Baranówce odbyło się spotkanie Wójtów oraz Burmistrzów wszystkich 41 gmin, uczestniczących w projekcie pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”. Celem spotkania było podjęcie decyzji zakresie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawców instalacji ogłoszonego przez lidera projektu – Gminę Kocmyrzów-Luborzyca.


Postępowanie przetargowe było podzielone na części. Niestety ceny złożone przez oferentów na:

  • I część postępowania przetargowego: dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych oraz instalacji solarnych,
  • II część postępowania przetargowego: montaż pomp powietrznych,
  • III część postępowania przetargowego: montaż kotłów na pellet,

przewyższają kwoty wynikające z umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, a tym samym przewyższają kwoty wskazywane w umowach z mieszkańcami.

Wobec powyższego, większością głosów gmin uczestniczących w projekcie, została podjęta decyzja o unieważnieniu postepowania przetargowego w tych częściach.


Niestety, ze względu na czas niezbędny do przeprowadzenia ponownego przetargu, niemożliwym staje się wykonanie instalacji w zaplanowanym terminie. O nowych terminach realizacji będziemy Państwa informować po uzyskaniu stosownej informacji od lidera projektu – Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.


Prosimy Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość.