Dożynki Powiatu Krakowskiego i Gminy Skała


Władze Powiatu Krakowskiego i Gminy Skała serdecznie zapraszają  do udziału w Dożynkach Powiatu Krakowskiego i Gminy Skała, które odbędą się 18 sierpnia 2019 roku w Skale.

Zgłoszenia udziału należy przesłać do 1 sierpnia 2019.


Biuro Organizacyjne Dożynek:

Centrum Kultury , Sportu i Rekreacji w Skale, ul. Bohaterów Września 42,32-043 Skała tel 012 389 17 77, 012 389 10 91, e-mail: domkultury@kulturaskala.pl