Ulice w Woli Więcławskiej

Na piątkowym Zebraniu Wiejskim mieszkańcy Woli Więcławskiej zdecydowali o nazwach ulic w swoim sołectwie.

Droga Krajowa nr 7 ma nosić nazwę Firlejów. Ponieważ jednak ta droga położona jest na granicy gmin Michałowice i Iwanowice, to do nadania jej nazwy niezbędne jest porozumienie obydwu samorządów. W przypadku braku uzgodnienia, decyzja co do nazwy będzie podjęta przez Wojewodę Małopolskiego.

Droga powiatowa biegnąca przez Wolę Więcławską będzie się nazywała Wolska. Pozostałe nazwy ulic to: Spacerowa, Leśna, Podworska, Gołębia, Błękitna, Bracka, Kwiatów Polnych, Głęboka, Polonijna, Wiejska, Cienista oraz Pod Lasem. Poniżej projekt planu ulic Woli Więcławskiej. W niedługim czasie propozycja Zebrania Wiejskiego zostanie przekazana pod obrady Radzie Gminy Michałowice, która podejmie ostateczną decyzję ws. nazewnictwa ulic w Woli Więcławskiej w formie uchwały.