OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Michałowicach

                                                                                     z dnia 25 września 2018 r.

o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Michałowice

                                                                         bez głosowania w okręgu wyborczym nr 3

 

Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Michałowicach podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

  • W okręgu wyborczym nr 3 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Michałowice w wyborach, które dotyczyły obsadzenia 1 mandatu, Gminna Komisja Wyborcza w Michałowicach zarejestrowała 1 kandydata na radnego.
  • W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych, na podstawie art. 380 Kodeksu wyborczego, w okręgu wyborczym nr 3 głosowania w wyborach do Rady Gminy Michałowice nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata:

z listy nr KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MICHAŁOWICE

 

1)PUCHALSKA-WILK Zofia Barbara

 

 

                                                                                                                                                                                           Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Michałowicach

 

Dorota Barbara Mirochna