Mały jubileusz Nagród im. Tadeusza Strumiłły – Szumiący Dąb

W tym rok Nagrody, ustanowione w roku 2014, zostały rozdane po raz piąty. Uroczysta gala odbyła się 23 września podczas koncertu z okazji Inauguracji Roku Harcerskiego na Placu Józefa Piłsudskiego w Michałowicach.

Gala wręczenia nagród rozdzieliła koncerty zespołów Inoros i Poparzenie Kawą Trzy, a prowadzili ją jak co rok: Monika Wołek i Mariusz Siudek – Wiceprezesi Stowarzyszenia Instytut Strumiłły.


W kategorii „działalność społeczna, kulturalna, artystyczna” laureatką specjalną za całokształt działalności została Pani Celina Śliwińska - była Radna Gminy Michałowice, wieloletni sołtys sołectwa Zagórzyce, aktywna działaczka Koła Gospodyń Wiejskich w Zagórzycach oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzycach za działalność animatorską i społeczną na terenie gminy Michałowice, za twórcze zaangażowanie na rzecz umacniania wspólnoty lokalnej wśród mieszkańców michałowickiej ziemi, za poświęcanie innym tego czego najbardziej nam dzisiaj brakuje: czasu i uwagi.


Drugim laureatem w kategorii „działalność społeczna, kulturalna, artystyczna” został Piotr Zając - Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych „Wieniawa” za systematyczne i skuteczne umacnianie markijaką jest „Orkiestra Wieniawa”, która swoim kunsztem zachwyca publiczność na różnych kontynentach, za stawianie celów zdawałoby się nieosiągalnych i konsekwentne ich realizowanie, za stworzenie innowacyjnej przestrzeni dla rozwijania pasji muzycznych dzieci i młodzieży z terenu gminy Michałowice oraz za nowatorski model zarządzania organizacją pozarządową. Ponieważ Piotr Zając przebywał na delegacji służbowej, statuetkę w jego imieniu odebrał Paweł Więcław – II dyrygent Orkiestry Wieniawa.


W kategorii uczeń laureatem został Sebastian Szydło, absolwent Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Michałowicach oraz Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Krakowie za wybitne osiągnięcia szkolne i artystyczne, za systematyczną pracę nad swoim talentem, która owocuje laurami zdobywanymi podczas konkursów artystycznych i przysparza splendoru gminie Michałowice, za niegasnący uśmiech i optymizm, którymi zaraża innych oraz za działalność społeczną i wolontariacką.


W tym roku Kapituła nie przyznała nagrody w kategorii „Przedsiębiorca”.

Jak co rok swoją obecnością galę uświetnili przedstawiciele rodziny patrona Nagrody. Tym razem dołączyli do nas wnukowie Tadeusza Strumiłły – Jacek i Jerzy Illg.

Oprócz nich nagrody wręczali również Antoni Rumian – Wójt Gminy Michałowice, Wojciech Pałka – Starosta Krakowski, Szymon Strzelichowski – Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz przedstawiciele Instytutu Strumiłły – Monika Wołek i Mariusz Siudek.

Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe statuetki i dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez Wydawnictwo Znak.