Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Michałowice informuje, że w dniu 3 października 2018 r. /środa/ o godz. 13.00w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Michałowice, zostanie przeprowadzone bezpłatne szkolenie w zakresie rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych.

Do udziału w szkoleniu są zobowiązane organizacje pozarządowe z terenu Gminy Michałowice Zakres szkolenia znajduje się w załączniku.

Ponieważ szkolenie ma również na celu omówienie nowego wzoru druków ofert, umów i sprawozdań, które będą obowiązujące po ogłoszeniu konkursów na dotacje na 2019 rok, w szkoleniu bezwzględnie winny wziąć udział osoby bezpośrednio związane z przygotowywaniem ofert pod względem merytorycznym i finansowym, realizacją umów i ze sporządzaniem sprawozdań z wykonania zadań (udział w szkoleniu może być jednym z warunków przyznania dotacji).

Szkolenie poprowadzi Artur Gluziński były pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wykładowca akademicki , doświadczony szkoleniowiec. Specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie”. Powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Zgłoszenia osób chętnych do udziału w szkoleniu proszę dokonywać w terminie do 30 września 2018r. na adres kher@michalowice.malopolska.pl.


załącznik-oferta szkolenia Michałowice.docx