Zgłoszenia wystawców na III Słodką Sobotę w MichałowicachGmina Michałowice w dniu 29.09.2018 r. już po raz trzeci organizuje Słodka Sobotę.

Wytwórcy wszelkich słodkości, sadownicy, rolnicy, pszczelarze, producenci żywności etc. z terenu Gminy Michałowice mogą zgłaszać się

jako wystawcy. Stanowiska będą dostępne bezpłatnie.

III Słodka Sobota w Michałowicach  odbędzie się na pl. Józefa Piłsudskiego 1 (przy budynku Urzędu Gminy Michałowice), 29.09.2018 r. w godz. 9:00-13:00.
Zgłoszenia wystawców będą przyjmowane poprzez przesłanie Formularza Zgłoszeniowego w terminie do 21.09.2018 r. na adres: targ@michalowice.malopolska.pl

Warunkiem uczestnictwa w II SłodkieJ Sobocie w Michałowicach jako wystawca jest pozytywne rozpatrzenie zgłoszenia przez organizatora oraz zaakceptowanie przez wystawcę Regulaminu.
REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW III SŁODKIEJ SOBOTY.pdf

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_SŁODKA SOBOTA.doc