Zebranie Wiejskie w miejscowości Zdzięsławice

Sołtys wsi Zdzięsławice  serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na Zebranie Wiejskie które odbędzie się 24 września 2018 roku o godzinie 19.00 w Domu Rolnika. Drugi termin zebrania - godz. 19.15.


Porządek obrad:

1. Fundusz sołecki

2. Konsultacje społeczne dotyczące zmiany granic administracyjnych miejscowości Zdzięsławice i Więcławice Stare.

3. Sprawy bieżące