L Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się w dniu 6 września 2018 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XLIX Sesji Rady Gminy Michałowice.
 4. Informacje z bieżącej pracy Wójta.
 5. Interpelacje, zapytania Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/388/2018  Rady Gminy Michałowice z dnia 30 lipca 2018r  w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice. - pobierz
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru III. - pobierz
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej działki numer 33/39, położonej w miejscowości Górna Wieś, gmina Michałowice. - pobierz
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym z bonifikatą działek numer 33/37 i 33/38, położonych w miejscowości Górna Wieś, gmina Michałowice. - pobierz
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2018-2029.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Michałowice na 2018 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Janusza Kurtyki w miejscowości Pielgrzymowice. - pobierz
 13. Dyskusja wolne wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.