Archiwum: SIERPIEŃ

data publikacji 2018-09-17

Zebranie Wiejskie w miejscowości Zdzięsławice

Sołtys wsi Zdzięsławice  serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na Zebranie Wiejskie które odbędzie się 24 września 2018 roku o godzinie 19.00 w Domu Rolnika. Drugi termin zebrania - godz. 19.15. Porządek obrad: 1. Fundusz sołecki 2. Konsultacje społeczne dotyczące zmiany granic administracyjnych miejscowości Zdzięsławice i Więcławice Stare. 3. Sprawy bieżące

czytaj więcej...
data publikacji 2018-08-30

L Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się w dniu 6 września 2018 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

Porządek  obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu z XLIX Sesji Rady Gminy Michałowice. Informacje z bieżącej pracy Wójta. Interpelacje, zapytania Radnych. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/388/2018  Rady Gminy Michałowice z dnia 30 lipca 2018r  w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych...

czytaj więcej...
Woda dla mieszkańców Kozierowa
data publikacji 2018-08-30

Woda dla mieszkańców Kozierowa

Rozpoczęte w drugiej połowie lipca prace geologiczne związane z odwiertem studni głębinowej przyniosły oczekiwany efekt. W trakcie wykonywania odwiertu studni, której głębokość wynosi 100 m. zwierciadło wody o charakterze lekko napiętym nawiercono na głębokości ok. 67 m p.p.t. Jednakże o tym że dowierciliśmy się do obszaru wodonośnego wiadomo było już wcześniej. Świadczyły o tym rdzawe naloty przewiercanych utworów widoczne na próbkach skał (zwiercin) pobieranych w trakcie wiercenia. Stan ten świadczy...

czytaj więcej...
Pierwsi Terytorialsi powołani do Małopolskiej Brygady
data publikacji 2018-08-30

Pierwsi Terytorialsi powołani do Małopolskiej Brygady

Ponad 30 żołnierzy rezerwy wstąpiło w sobotę (25 sierpnia) w szeregi 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Przed nimi 8 dni intensywnego szkolenia wyrównawczego na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie, w czasie którego będą doskonalić swoje umiejętności i poszerzać wiedzę. W pierwszym dniu rozpoczętego szkolenia Terytorialsi otrzymali pełen ekwipunek: mundury, buty, plecaki oraz pozostałe elementy wyposażenia indywidualnego. Dodatkowo poddani zostali analizie składu ciała oraz testowi sprawności fizycznej....

czytaj więcej...
data publikacji 2018-08-30

LISY NA TERENIE GMINY MICHAŁOWICE

W ostatnich tygodniach powtarzają się zgłoszenia mieszkańców dotyczące występowania lisów na terenach zabudowanych. Podstawowym powodem zbliżania się tych zwierząt do domów i budynków gospodarczych jest poszukiwanie przez nie łatwo dostępnego pożywienia. W związku z tym apelujemy do mieszkańców o przestrzeganie zasad, które pozwolą na ograniczenie tego zjawiska, mianowicie: nie podrzucanie lisom pokarmu, zabezpieczenie przed ich dostępem miejsc utrzymywania i karmienia zwierząt gospodarskich i domowych, gromadzenie powstających na nieruchomości odpadów w...

czytaj więcej...
data publikacji 2018-08-28

Zebranie Wiejskie w miejscowości Wola Więcławska

Sołtys wsi Wola Więcławska serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na zebranie wiejskie które odbędzie się 21 września 2018 roku (piątek) o godzinie 19.00 w remizie OSP Wola Więcławska. W programie: rozdysponowanie funduszu sołeckiego  wprowadzenie nazw ulic

czytaj więcej...
Dożynki Sołectwa  Michałowice
data publikacji 2018-08-27
data publikacji 2018-08-27

Modernizacja ul. Kordonowej w miejscowości Młodziejowice

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej informuje, że od dnia 28 sierpnia 2018 r. będą prowadzone prace związane z modernizacja drogi gminnej ul. Kordonowa w miejscowości Młodziejowice. Roboty potrwają kilka dni i polegać będzie na wykonaniu nowej podbudowy, regulacji studni kanalizacji sanitarnej, wykonaniu nawierzchni asfaltowej oraz utwardzeniu poboczy. W czasie prac będą występować okresowe utrudnienia w ruchu, a w czasie układania nawierzchni asfaltowej przedmiotowa ulica będzie całkowicie wyłączona z ruchu. Uprasza...

czytaj więcej...
Remont ul. Nad Stawem w miejscowości Sieborowice
data publikacji 2018-08-27

Remont ul. Nad Stawem w miejscowości Sieborowice

Informujemy, że w dniach 28-29 sierpnia 2018 r. będzie prowadzony remont ul. Nad Stawem w miejscowości Sieborowice polegający na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej, utwardzeniu poboczy i udrożnieniu rowów przydrożnych. Prace związane z układaniem nowej nawierzchni asfaltowej będą wykonywane całą szerokością jezdni. W związku z tym ul. Nad Stawem od skrzyżowania z droga powiatową ul. Władysława Zakrzeńskiego do skrzyżowania z ulicami Załucek i Jaworek (plac zabaw) w godzinach 7:00 – 18:00...

czytaj więcej...