Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Wójt Gminy Michałowice

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 31 października 2018 roku do dnia 21 listopada 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice i zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowice https://bip.malopolska.pl/ugmichalowice/ oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Michałowice https://www.michalowice.malopolska.pl, wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres 2 lat, stanowiącej własność Gminy Michałowice, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 7/1 o pow. 0,1200 ha, 7/2 o pow. 0,1300 ha i 7/4 o pow. 0,0114 ha położone w miejscowości Młodziejowice, gmina Michałowice, powiat krakowski.


wykaz nieruchomosci .pdf