Stop szarej strefie

  W ramach akcji Stop szarej strefie, organy Krajowej Administracji Skarbowej prowadzą działania kontrolne i czynności sprawdzające w branżach najbardziej narażonych na występowanie szarej strefy. Celem tych działań jest ochrona legalnego biznesu i zasad uczciwej konkurencji.

W załączeniu  list Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Mariana Banasia skierowany do przedsiębiorców.


List Szefa Krajowej Administracji Skarbowej