Planowane tymczasowe zamknięcie ul. Długiej w Masłomiącej

Informujemy, iż w dniach 20.10.2018 r. (sobota) oraz 22.10.2018 r. (poniedziałek), od ok. godz. 8:00 do godzin wieczornych (ok. godz. 20:00), w związku z przebudową drogi powiatowej nr 2152K zamknięta będzie ul. Długa w Masłomiącej na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Klinówka


W związku z powyższym w ww. dniach linia 260 będzie kursować po trasie objazdowej (analogicznie jak miało to miejsce podczas remontu DK7 w wakacje ubiegłego roku), to jest od Prądnika Czerwonego do przystanku „Młodziejowice Park” po stałej trasie, następnie na skrzyżowaniu ul. Podedworze i ul. Dąbrowskich w Michałowicach w prawo w ul. Dąbrowskich, dalej prosto ul. Klinówka w Masłomiącej do ul. Św. Jakuba w Więcławicach Starych, gdzie od przystanku „Więcławice Stare” linia wróci na swoją stałą trasę do Pielgrzymowic Pętli. Trasa powrotna analogicznie. Bez obsługi pozostaną przystanki: „Michałowice Ogrodowa”, „Michałowice”, „Michałowice I”, „Michałowice Koźlica”, „Masłomiąca Staw”, „Masłomiąca”.


Zmiana trasy nie dotyczy kursów:

  • w dniu 20.10.2018 r. (sobota): z przystanku „Batowice Spławy” z godz. 3:52, z Prądnika Czerwonego z godz. 5:25,
    z Pielgrzymowic Pętli z godz.: 4:30 i 6:25 oraz wszystkich kursów po zakończeniu prac;
  • w dniu 22.10.2018 r. (poniedziałek): z przystanku „Batowice Spławy” z godz. 3:32, z Prądnika Czerwonego z godz. 4:55, 5:55, 6:45, z Pielgrzymowic Pętli z godz.: 4:10, 5:50, 6:50 i 7:43 oraz wszystkich kursów po zakończeniu prac.


W dniu 21.10.2018 r. (niedziela) droga będzie otwarta dla ruchu kołowego pomimo ewentualnego pozostawienia przez Wykonawcę części oznakowania.W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych termin może ulec zmianie.


Remont ul. Długiej w Masłomiącej (10/2018)