indywidualne konsultacje z tematyki pozyskiwania Funduszy Europejskich

                     URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO oraz URZĄD GMINY MICHAŁOWICE

ZAPRASZAJĄ

mieszkańców na indywidualne konsultacje z tematyki pozyskiwania Funduszy Europejskich

termin dyżuru:

28 marca 2018 roku (środa)

godz. 09.00-11.30

miejsce:

Urząd Gminy Michałowice

Plac Józefa Piłsudskiego 1

32-091 Michałowice

Pokój nr 2 (parter)

 

Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane:

- dotacjami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,

- preferencyjnymi pożyczkami na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,

- pozostałymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.