Archiwum: MARZEC

Świąteczne Życzenia
data publikacji 2018-03-31
data publikacji 2018-03-30

INFORMACJA

02 kwietnia 2018 r. w godzinach od 10.00- 12.00 pracownik Urzędu Stanu Cywilnego w Michałowicach będzie pełnił dyżur telefoniczny pod numerem 575 707 123. Będzie można załatwić wyłącznie sprawy związane z rejestracją zgonów, które miały miejsce na terenie gminy Michałowice. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od daty sporządzenia karty zgonu.

czytaj więcej...
Chór Szkoły Podstawowej w Michałowicach w „Pytaniu na Śniadanie”
data publikacji 2018-03-30

Chór Szkoły Podstawowej w Michałowicach w „Pytaniu na Śniadanie”

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 31 marca 2018 r. (Wielka Sobota) na antenie TVP2 w programie „Pytanie na Śniadanie” wystąpi Chór Szkoły Podstawowej w Michałowicach. Przewidywane wejścia antenowe to godziny 7:55, 8:10, 10:45. Zapraszamy Serdecznie do oglądania.

czytaj więcej...
data publikacji 2018-03-30

Komunikat z dnia 30.03.2018 r. o I stopniu zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Małopolski północnej.

Komunikat dla Małopolski północnej na dzień 30.03.2018 od godz. 0 do 24 Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. Działania ochronne: Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania...

czytaj więcej...
Blisko 10 km chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych powstanie w tym roku w gminie Michałowice
data publikacji 2018-03-29

Blisko 10 km chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych powstanie w tym roku w gminie Michałowice

Nowa infrastruktura dla pieszych i rowerzystów będzie budowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, powiat krakowski oraz gminy Michałowice i Zielonki. Od jesieni ubiegłego roku trwają pracę przy przebudowie ulic Tatrzańskiej, Prawda i Wawelskiej łączących Więcławice z Raciborowicami. Jest to jedna z najbardziej obciążonych ruchem dróg w gminie Michałowice. W ramach tej inwestycji powstanie ponad 4 km ścieżek rowerowych i chodników, a jej koszt to 4,3 mln zł. Inwestorem...

czytaj więcej...
data publikacji 2018-03-28

Komunikat z dnia 28.03.2018 r. o I stopniu zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Małopolski północnej.

Komunikat dla Małopolski północnej na dzień 28.03.2018 od godz. 0 do 24 Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. Działania ochronne: Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania...

czytaj więcej...
indywidualne konsultacje z tematyki pozyskiwania Funduszy Europejskich
data publikacji 2018-03-27

indywidualne konsultacje z tematyki pozyskiwania Funduszy Europejskich

                     URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO oraz URZĄD GMINY MICHAŁOWICE ZAPRASZAJĄ mieszkańców na indywidualne konsultacje z tematyki pozyskiwania Funduszy Europejskich termin dyżuru: 28 marca 2018 roku (środa) godz. 09.00-11.30 miejsce: Urząd Gminy Michałowice Plac Józefa Piłsudskiego 1 32-091 Michałowice Pokój nr 2 (parter)   Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane: - dotacjami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, - preferencyjnymi pożyczkami na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej, - pozostałymi możliwościami wsparcia z...

czytaj więcej...
CERIecon Playpark - nabór do projektu
data publikacji 2018-03-27

CERIecon Playpark - nabór do projektu

Wydział Rozwoju Miasta UMK oraz Izba Przemysłowo Handlowa w Krakowie zapraszają krakowskie startupy do udziału w projekcie CERIecon Playpark. Oferujemy miejsce do prowadzenia działalności, wykwalifikowanych mentorów i ekspertów, cykl szkoleń i warsztatów, które pomogą w założeniu firmy i przygotowania jej do wprowadzenia na rynek. Okazję do uczestniczenia w międzynarodowych szkoleniach, treningach i wymianach ze startupami z Brna, Rijeki, Wenecji, Stuttgartu, Wiednia i Bratysławy. Nabór trwa do 8 kwietnia. Ilość miejsc...

czytaj więcej...
data publikacji 2018-03-27

Komunikat z dnia 27.03.2018 r. o I stopniu zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Małopolski północnej.

Komunikat dla Małopolski północnej na dzień 27.03.2018 od godz. 0 do 24 Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. Działania ochronne: Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania...

czytaj więcej...
data publikacji 2018-03-26

Wójt Gminy Michałowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Michałowice na rok 2018

                                                                                             WÓJT GMINY MICHAŁOWICE działając na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały nr XXVII/178/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 listopada 2016 roku, ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2018 I. Rodzaj zadania Zadanie 1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Zadanie 2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań Zadanie...

czytaj więcej...