Bezpłatne chipowanie psów oraz dofinansowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów 

 


Informujemy mieszkańców Gminy Michałowice posiadających zwierzęta o możliwości wykonania zabiegu chipowania (elektronicznego znakowania) psów na koszt gminy oraz dofinansowania przez gminę zabiegów sterylizacji/kastracji psów/kotów. Zadania te będą wykonywane w ramach Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice na rok 2018 przyjętego uchwałą Nr XLV/346/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 marca 2018 r, zgodnie z warunkami określonymi w ww. Programie.

Elektroniczne znakowanie psów będzie wykonywane w ramach umowy z Gabinetem Weterynaryjnym Pupil Luiza Król, ul. Krakowska 4a, 32-091 Michałowice po uprzednim uzyskaniu przez mieszkańca w UG Michałowice zgody na sfinansowanie zabiegu. Zabiegi sterylizacji i kastracji z częściowym dofinansowaniem Gminy mogą być wykonane, po uzyskaniu pisemnej zgody od UG Michałowice, w jednym z gabinetów weterynaryjnych zlokalizowanych na terenie gminy.

Wnioski o pokrycie kosztów chipowania psów oraz o dofinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji psów/kotów dostępne są w budynku Urzędu Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice na dzienniku podawczym lub I piętro p. 12 tel. 12 388 57 40 w. 34.


Wniosek chipowanie_2018.doc


Wniosek sterylizacja_2018.doc