Archiwum: MAJ

Debata pt. „Kierunki rozwoju edukacji w Gminie Michałowice w myśleniu o Uczniu XXI wieku”
data publikacji 2018-05-30

Debata pt. „Kierunki rozwoju edukacji w Gminie Michałowice w myśleniu o Uczniu XXI wieku”

Zapraszamy na pierwsze spotkanie dialogowe poświęcone „Kierunkom rozwoju edukacji w Gminie Michałowice w myśleniu o Uczniu XXI wieku”. Spotkanie odbędzie się w dniu 8 czerwca br. (piątek) o godzinie 12.00 w sali widowiskowej Biblioteki w Michałowicach. Do uczestnictwa w debacie zapraszamy rodziców, nauczycieli i wszystkich, którym nie jest obojętna edukacja naszych dzieci. Spotkanie odbywa się w ramach projektu VULCAN kompetencji w MAŁOPOLSKICH samorządach.

czytaj więcej...
data publikacji 2018-05-29

Informacja o przetargu na budowę przedszkola

Pod koniec kwietnia otworzono oferty w przetargu na "Budowę przedszkola w miejscowości Michałowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą". W postępowaniu złożono 3 oferty, a ich wartości przedstawiały się następująco: Numer oferty Nazwy Wykonawców, adresy Cena wykonania zamówienia brutto [zł] 1 POLBAU Sp. z o.o. 45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 25 9 680 950,68 2 Konsorcjum: HEPAMOS Sp. z o.o. Opatkowice 146, 32-100 Proszowice, PROMOS Sp. z o.o. Ul. Kocmyrzowska 13A, 31-750 Kraków BERDICO...

czytaj więcej...
XX Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych
data publikacji 2018-05-25

XX Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych

Zapraszamy do udziału w  festiwalu. Szczegóły na plakacie.

czytaj więcej...
data publikacji 2018-05-25

Informacja dotycząca audytów energetycznych na terenie Gminy Michałowice w związku z dofinansowaniem na wymianę kotłów.

Gmina Michałowice informuje o rozpoczęciu procesu wykonywania audytów energetycznych. Wykonawcą ocen będzie firma Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ z siedzibą we Wrocławiu oraz firma NDE sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Audytorzy będą posiadać przy sobie upoważnienie wydane przez Gminę Michałowice. Każdy z mieszkańców, w przypadku wątpliwości, proszony jest o telefon pod wskazany poniżej numer, celem zweryfikowania w Urzędzie Gminy danych osoby dokonującej oceny energetycznej - telefon do weryfikacji osób w...

czytaj więcej...
data publikacji 2018-05-25

RODO - Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Michałowice, z siedzibą w Urzędzie Gminy Michałowice, przy Placu Józefa Piłsudskiego 1 (32-091 Michałowice).2....

czytaj więcej...
data publikacji 2018-05-25

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r. Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r....

czytaj więcej...
data publikacji 2018-05-23

III otwarty konkurs ofert na realicję zadania publicznego

                                                                                         WÓJT GMINY MICHAŁOWICE działając na postawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr XLI/315/2017 Rady Gminy Michałowice ogłasza                                       III OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 I. Rodzaj zadania Zadanie 3 C,E „Tworzenie dodatkowych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – dofinansowanie kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży szkolnej (wypoczynek letni dla...

czytaj więcej...
Bezpłatne chipowanie psów oraz dofinansowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów 
data publikacji 2018-05-22

Bezpłatne chipowanie psów oraz dofinansowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów 

  Informujemy mieszkańców Gminy Michałowice posiadających zwierzęta o możliwości wykonania zabiegu chipowania (elektronicznego znakowania) psów na koszt gminy oraz dofinansowania przez gminę zabiegów sterylizacji/kastracji psów/kotów. Zadania te będą wykonywane w ramach Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice na rok 2018 przyjętego uchwałą Nr XLV/346/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 marca 2018 r, zgodnie z warunkami określonymi w ww. Programie. Elektroniczne znakowanie...

czytaj więcej...