RUSZA CYKL WARSZTATÓW DLA RODZICÓW  BYĆ RODZICEM I NIE SKONAĆ!

W dniu 1 marca 2018 roku w godzinach 17:00 – 19:00 w budynku Urzędu Gminy w Michałowicach (sala konferencyjna, II piętro) odbędą się pierwsze nieodpłatne zajęcia warsztatowe skierowane do rodziców zamieszkujących teren naszej gminy, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w obszarze związanym z tym jak być wystarczająco dobrym i świadomym rodzicem oraz jak budować pogłębioną więź ze swoim dzieckiem.


Temat pierwszych zajęć warsztatowych brzmi:

„Mózg w sieci czyli wpływ nowych technologii na funkcjonowanie dziecka. Rozwój czy uzależnienie?”


Warsztaty poprowadzi pani Mariola Kujańska – psycholog, edukator.


Marcowe zajęcia warsztatowe rozpoczną cykl kilkunastu spotkań z różnymi specjalistami pn. „Być rodzicem i nie skonać! , stanowiący odpowiedź na inicjatywę rodziców z terenu naszej gminy, którzy zgłosili w 2017 r. zapotrzebowanie na organizację tego typu zajęć.


Organizatorem cyklu warsztatów „Być rodzicem i nie skonać!J jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach w ramach realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.