Drugi  ograniczony, ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Michałowice


Wójt Gminy Michałowice informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice, a także na stronie internetowej Gminy Michałowice pod adresem www.michalowice.malopolska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Michałowice http://bip.malopolska.pl/ugmichalowice/ zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Michałowice, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 119/4, 119/5, 119/8, 119/19, 119/20, 119/21, 119/24, 119/26, 119/46, 119/48, 119/50, 119/51 wraz ze sprzedażą udziału w części wspólnej działki nr 119/3, położonych w obrębie Pielgrzymowice, jednostka ewidencyjna Michałowice.


zarzadzenie nr 416.pdf


zarzadzenie nr 417.pdf


regulamin przetargu.pdf