Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Michałowice


Wójt Gminy Michałowice informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 25 lipca do dnia 16 sierpnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Michałowice www.michalowice.malopolska.pl, http://bip.malopolska.pl/ugmichalowice/ wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Michałowice oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 119/4, 119/5, 119/8, 119/19, 119/20, 119/21, 119/24, 119/26, 119/46, 119/48, 119/50, 119/51 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej - działce drogowej nr 119/3, położonych w miejscowości Pielgrzymowice, gmina Michałowice, powiat krakowski, województwo małopolskie.


Wykaz nieruchomości skrót.pdf


Ogłoszenie i pełny wykaz .pdf