Nieodpłatna pomoc prawna

Szanowni Państwo,


Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie ma przyjemność poinformować, że mieszkańcy Gminy Michałowice już po raz trzeci mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez radcę prawnego lub adwokata. Pomoc prawna udzielana jest w Michałowicach, przy Placu Piłsudskiego 1, zgodnie z przyjętym harmonogramem:


- poniedziałek:14:00 - 18:00

- wtorek:12:00 - 16:00

- środa:12:00 - 16:00

- czwartek:12:00 - 16:00

- piątek:11:00 - 15:00


Uprawnione do uzyskania nieodpłatnej porady prawnej są osoby, które spełniają przynajmniej jedno z następujących kryteriów:


- osoby, które nie ukończyły 26 lat lub ukończyły 65 lat,

- kobiety w ciąży (w tym wypadku pomoc prawna ogranicza się do zakresu związanego z ciążą i urodzeniem dziecka),

- osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny (kartę taką pod pewnymi warunkami uzyskują osoby mające na wychowaniu minimum troje dzieci)

- osoby posiadające status kombatanta, weterana działań poza granicami państwa lub weterana poszkodowanego i dysponuje odpowiednio stosownym zaświadczeniem lub legitymacją,

- osoby, które znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub zagrożenia,

- osoby, które w okresie 12 miesięcy wstecz otrzymały jedno ze świadczeń opisanych w ustawie o pomocy społecznej.


Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania pomocy prawnej, a także innych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na terenie powiatu krakowskiego znajdą Państwo na stronach internetowych: http://powiat.krakow.pl/nieodplatna-pomoc-prawna/ oraz http://darmoweporady-krk.pl"

Poza tym dla osób, które nie spełniają ustawowych kryteriów przyznania pomocy, na terenie Krakowa Fundacja zorganizowała dodatkowy punktu pomocy prawnej, gdzie darmową poradę może uzyskać każdy zainteresowany - po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty (telefonicznym lub za pośrednictwem strony internetowej). Wszelkie informacje dotyczące dodatkowego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej mogą Państwo znaleźć pod adresem fundacja-consilium.pl. Pod wskazanym adresem internetowym znajduje się szczegółowy harmonogram, a także dane kontaktowe oraz narzędzie do rezerwacji terminów.

Zachęcamy mieszkańców Gminy Michałowice do korzystania z bezpłatnej pomocy profesjonalistów.


Z wyrazami szacunku

radca prawny Bernard Jirnov

                                                                             Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działające na terenie powiatu krakowskiego w roku 2019.pdf