Archiwum: LIPIEC

Studnia głębinowa dla mieszkańców miejscowości Kozierów
data publikacji 2018-07-31

Studnia głębinowa dla mieszkańców miejscowości Kozierów

W celu poprawy warunków zaopatrzenia w wodę miejscowości Kozierów, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach sp. z o.o. zleciło odwiert studni głębinowej tj. ujęcia wód podziemnych z utworów Kredowych (otwór poszukiwawczy K-1).  Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w tym obszarze ma przyczynić się do zapewnienia niezawodności i ciągłości zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Kozierów. Inwestycja ta ma szczególne znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w okresach zwiększonego rozbioru spowodowanego wysoką temperaturą i brakiem opadów.

czytaj więcej...
Projekt „Ogrody dla Seniorów”
data publikacji 2018-07-30

Projekt „Ogrody dla Seniorów”

W sierpniu i we wrześniu w gminie Michałowice będzie realizowany projekt p.n. „Ogrody dla Seniorów”. Projekt wygrał w konkursie na inicjatywę senioralną w ramach projektu: „Małopolska Sieć Rad Seniorów” realizowanego przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych MILA. Autorkami projektu są: Zofia Puchalska-Wilk i Elżbieta Kułacz Harmonogram projektu "Ogrody dla Seniorów" 19 sierpnia wycieczka do ogrodu pokazowego w Młodzawach (Ogród na Rozstajach) zwiedzanie Muzeum Zegarów w Jędrzejowie 14 września wizyta w...

czytaj więcej...
Wycieczka do Niedzicy ze Strażnicą Kultury
data publikacji 2018-07-30
data publikacji 2018-07-30

Komunikat

Trening systemu alarmowania w dniu 1 sierpnia 2018 r. W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania oraz celem jednoczesnego upamiętnienia 74. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2018 roku o godz. 17.00 nadany zostanie sygnał alarmowy (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe - ciągły dzwięk syreny w okresie  tzrech minut).

czytaj więcej...
Podsumowanie pierwszego posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
data publikacji 2018-07-25

Podsumowanie pierwszego posiedzenia Gminnej Rady Seniorów

23 lipca w Domu Seniora w Masłomiącej odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powstałej Rady Seniorów. Spotkanie otworzył Wójt Antoni Rumian. Oprócz ośmiu nowych członków Rady uczestniczyli w nim przedstawiciele władz naszej gminy: Zastępca Wójta Jarosław Sadowski, Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Krawczyk, Dyrektor GOPS Monika Berdecka, radni: Zofia Puchalska-Wilk, Michał Kurbiel oraz zaproszeni goście: Wiceprezes Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa Barbara Kawa i Prezes Fundacji MILA Barbara Kazior. Wójt Antoni Rumian zaznaczył,...

czytaj więcej...
data publikacji 2018-07-25

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Michałowice

Wójt Gminy Michałowice informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 25 lipca do dnia 16 sierpnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Michałowice www.michalowice.malopolska.pl, http://bip.malopolska.pl/ugmichalowice/ wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Michałowice oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 119/4, 119/5, 119/8, 119/19, 119/20, 119/21, 119/24, 119/26, 119/46, 119/48, 119/50, 119/51 wraz z...

czytaj więcej...
„Wydarzyło się w Bibliotece” - czyli przegląd imprez organizowanych w Bibliotece Publicznej Gminy           Michałowice w pierwszym półroczu 2018 roku
data publikacji 2018-07-24

„Wydarzyło się w Bibliotece” - czyli przegląd imprez organizowanych w Bibliotece Publicznej Gminy Michałowice w pierwszym półroczu 2018 roku

Biblioteka Publiczna gminy Michałowice oprócz działań wynikających z Ustawy o Bibliotekach i Statutu Biblioteki organizuje szereg konkursów, imprez okolicznościowych, spotkań autorskich itp., mających na celu nie tylko popularyzację czytelnictwa, ale przede wszystkim integrujących mieszkańców. W Bibliotece w Michałowicach działa Dyskusyjny Klub Książki pod patronatem Instytutu Książki. Spotkania odbywają się cyklicznie, raz w miesiącu. Natomiast w filii bibliotecznej w Więcławicach działa Młodzieżowy Klub Recenzenta, którego spotkania odbywają się minimum jeden raz...

czytaj więcej...
FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE - PÓŁNOC znany konkurs w nowej formule
data publikacji 2018-07-24

FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE - PÓŁNOC znany konkurs w nowej formule

Macie interesujący pomysł na działanie w Waszej społeczności, ale nie macie pieniędzy, żeby go zrealizować? A może dopiero założyliście swoją organizację i nie wiecie skąd wziąć środki na szkolenie dla wolontariuszy, którzy będą wspierać Waszą działalność? Odpowiedzią na te potrzeby może stać się innowacyjny konkurs FIO Małopolska Lokalnie - Północ, w którym liczy się przede wszystkim POMYSŁ! Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych wraz z Stowarzyszeniem Forum Oświatowe Klucze przygotowała konkursy na:...

czytaj więcej...
data publikacji 2018-07-23

Wyniki II Otwartego Konkursu Projektów mających na celu sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Michałowice w roku 2018

Dnia 19 lipca 2018 roku Komisja Konkursowa dokonała oceny 8 złożonych w konkursie wniosków i podjęła następujące decyzje: W związku ze stwierdzeniem iż, wszystkie 8 wniosków spełnia wymogi formalne i merytoryczne  niniejszego naboru wniosków, mając na uwadze doświadczenie i możliwości realizacji zadania,  działalność w zakresie rozwoju sportu, rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotychczas otrzymanych środków na realizację zadań publicznych a także sposób realizacji zadania, tzn. by w maksymalnym stopniu podmiotami...

czytaj więcej...
data publikacji 2018-07-23

XLIX Sesja Rady Gminy Michałowice

XLIX Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się w dniu 30 lipca 2018 roku o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Porządek  obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu z XLVIII Sesji Rady Gminy Michałowice. Informacje z bieżącej pracy Wójta. Interpelacje, zapytania Radnych. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/315/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 14...

czytaj więcej...