Małopolskie Bony Rozwojowe

   

  Małopolskie Bony Rozwojowe to program realizowany przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Jego celem jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji małopolskich przedsiębiorców. Z Małopolskich Bonów Rozwojowych mogą skorzystać właściciele i pracownicy zatrudnieni nie tylko na umowę o prace z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa małopolskiego.

Bony uzyskane w ramach projektu można wykorzystać na szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, doradztwo, mentoring, egzaminy oferowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR), prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedsiębiorca sam decyduje na jakie konkretne działania przeznaczy otrzymaną pomoc.

Mikro, małe i średnie firmy mogą otrzymać 50% lub 80% dofinansowania (od wartości bonu tj. 45 zł) o wartości od ok. 5 tys. do prawie 100 tys. złotych – jego wysokość zależy od wielkości przedsiębiorstwa. Pomoc jest przekazywana w formie bonów, ważnych rok od zawarcia umowy z MARR S.A.

Łączna pula wsparcia to 70 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz system za pośrednictwem którego można zgłosić się do projektu są dostępne na stronie mbon.pl.