Archiwum: KWIECIEŃ

data publikacji 2018-04-26

Informacja dotycząca stref ochronnych ujęć   wody oraz aktualizacji danych właścicieli ujęć wody

Urząd Gminy Michałowice informuje, na podstawie przesłanej informacji Wojewody Małopolskiego znak: WR-IV.7081.4.1.2018, iż od dnia 1 stycznia 2018 r. uległy zmianie przepisy dotyczące stanu prawnego stref ochronnych ujęć wody. Szczegółowe wyjaśnienie znajduje się w załączniku. (pobierz) Urząd Gminy zobowiązany jest przesłać do Wojewody Małopolskiego aktualną listę wszystkich właścicieli ujęć działających na obszarze Gminy, w tym przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, innych użytkowników prowadzących tego...

czytaj więcej...
Michałowice wysoko w rankingach dotyczących kultury
data publikacji 2018-04-25

Michałowice wysoko w rankingach dotyczących kultury

W ostatnich dniach zostały opublikowane dwa rankingi dotyczące zaangażowania samorządów w kulturę. W obydwu gmina Michałowice uplasowała się w czołówce. W rankingu pisma samorządowego Wspólnota w kategorii gmin wiejskich gmina Michałowice została sklasyfikowana na 64 miejscu w kraju, wśród 1559 gmin tego rodzaju. Wśród gmin wiejskich województwa małopolskiego zajęliśmy 2 miejsce za gminą Bolesław (41 w rankingu). Wydatki na kulturę w latach 2015-2016 per capita wyniosły w naszej gminie 438,55...

czytaj więcej...
data publikacji 2018-04-25

INFORMACJA

ZGODNIE ZARZĄDZENIEM NR 4/KU/2018 WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE W DNIU 30.04.2018 R. /PONIEDZIAŁEK/ URZĄD GMINY MICHAŁOWICE BĘDZIE NIECZYNNY. 30 kwietnia 2018 r. w godzinach od 9.00- 12.00 pracownik Urzędu Stanu Cywilnego w Michałowicach będzie pełnił dyżur telefoniczny pod numerem 575 707 123. Będzie można załatwić wyłącznie sprawy związane z rejestracją zgonów, które miały miejsce na terenie gminy Michałowice. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od daty sporządzenia karty...

czytaj więcej...
Kwietniowy numer Gazety Gminy Michałowice
data publikacji 2018-04-23

Kwietniowy numer Gazety Gminy Michałowice

Najświeższy, kwietniowy numer Gazety Gminy Michałowice 87/2/2018  jest już dostępny w wersji elektronicznej - do pobrania po kliknięciu w okładkę. Wersja tradycyjna już wkrótce trafi do Państwa domów. O czym piszemy i z kim rozmawiamy w tym numerze? - „Nikt nie jest byle jaki” – wywiad z ojcem Leonem Knabitem, benedyktynem z Tyńca; - „Trzeba iść do przodu” – Jubileusz 70-lecia Orkiestry Echo z Michałowic (reportaż); - gdzie na terenie...

czytaj więcej...
Rolniku, złóż eWniosek już teraz!  Biura ARiMR zapraszają do godz. 18.00
data publikacji 2018-04-23

Rolniku, złóż eWniosek już teraz! Biura ARiMR zapraszają do godz. 18.00

Jeszcze przez niespełna miesiąc, do 15 maja, rolnicy mogą wnioskować o dopłaty bezpośrednie, w tym roku obowiązkowo przez internet. ARiMR apeluje, by nie czekać z przesłaniem deklaracji do ostatniego dnia naboru. - Małopolska jest wprawdzie w czołówce krajowej pod względem ilości złożonych wniosków, ale jeszcze sporo ich brakuje. Do 20 kwietnia zarejestrowano 75 tysięcy, a rokrocznie w naszym województwie o płatności wnioskuje ok. 119 tys. rolników. Z doświadczenia wiemy, że...

czytaj więcej...
data publikacji 2018-04-20

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na 2018 rok

Komisja rozpatrzyła 12 zgłoszonych ofert, kierując się zarządzeniem nr 430/2018 Wójta Gminy Michałowice z dnia 22 marca 2018 roku. Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu ofert uwzględnił: dochowanie wymagań formalnych; znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego z § 1 załącznika do zarządzenia wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zorganizowany konkurs projektów przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów projektu, w związku z zakresem rzeczowym projektu możliwość realizacji projektu przez wnioskodawcę dotychczasowe wykorzystanie przez...

czytaj więcej...
data publikacji 2018-04-20

XLVI Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek  obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy Michałowice. Informacje z bieżącej pracy Wójta. Interpelacje, zapytania Radnych. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.  Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ...

czytaj więcej...
KONCERT FINAŁOWY VII Warsztatów GOSPEL Więcławice 2018
data publikacji 2018-04-19

KONCERT FINAŁOWY VII Warsztatów GOSPEL Więcławice 2018

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Pełna Chata", Sanktuarium Świętego Jakuba Apostoła oraz Strażnica Kultury w Więcławicach Starych serdecznie zapraszają na:                                                          KONCERT FINAŁOWY VII Warsztatów GOSPEL Więcławice 2018 Niedziela 29 kwietnia 2018, godzina 18.00 Scena Strażnicy Kultury, Więcławice Stare, ul. Dworska 6 Zaśpiewa dla Państwa ponad 100 osobowy chór, prowadzony przez znakomitych dyrygentów Elżbietę Ekiert i Briana Fentress'a, Koncert charytatywny na rzecz leczenia i rehabilitacji dwójki dzieci: Leona Wełny i...

czytaj więcej...