Program „Dobry Start”


Szanowni Państwo,

w związku z tym, że zaledwie kilka dni dzieli nas od uruchomienia programu „Dobry Start”, przypominamy w punktach najważniejsze informacje.

 • realizacją zadania związanego z przyznawaniem prawa do świadczenia z programu „Dobry Start” oraz świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500+” na terenie naszej gminy zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach
 • wnioski o świadczenie „Dobry Start” oraz świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+” będzie można składać:
  • od 1 lipca online, za pomocą ogólnokrajowego portalu informacyjno-usługowego Emp@tia: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/strona-glowna oraz bankowości elektronicznej
  • od 1 sierpnia osobiście drogą tradycyjną (papierową) w 3 miejscach znajdujących się na terenie budynku Urzędu Gminy Michałowice, oznaczonych napisem: „Tu przyjmujemy wnioski Dobry Start oraz wnioski 500+”:
 • pokój nr 11 na I piętrze
 • pokój nr 7 na parterze
 • Dziennik Podawczy Urzędu Gminy na parterze

UWAGA!

Rozporządzenie nie przewiduje składania wniosków o świadczenie „Dobry Start” za pośrednictwem ePUAP, jak i platformy PUE ZUS

 • świadczenie z programu „Dobry Start” raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat (także w przypadku ukończenia 20 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego).
 • Wsparcie finansowe w ramach programu „Dobry Start” przysługuje:

W przypadku dzieci niepełnosprawnych, uczących się w szkole, otrzymają one świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

 • rodzicom
 • opiekunom prawnym
 • opiekunom faktycznym (tj. osobie sprawującej opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu o jego przysposobienie)

UWAGA!

Świadczenie „Dobry Start” nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówka”) w szkole lub przedszkolu.

 • na każde dziecko uczące się przysługiwać będzie 300 zł jednorazowego wsparcia.
 • aby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek na dziecko własne. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka (prawny lub faktyczny).
 • złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września; gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc dla rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 • Uwaga! Wniosek o świadczenie 300 zł należy złożyć najpóźniej do 30 listopada
 • w celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia „Dobry Start” zrezygnowano z konieczności wydawania i doręczania decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.
 • Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione z podatku.

Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail.

Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście. 

Nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia z programu „Dobry Start”.

Nie podlega egzekucji ani nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.


UWAGA!

Świadczenie „Dobry Start” nie podlega zasadom tzw. koordynacji przepisów zabezpieczenia społecznego. To oznacza, że nawet jak drugi rodzic pracuje za granicą w kraju Unii Europejskiej, to gmina nie przysyła wniosku do wojewody.

Zapewniamy, iż będziemy dokładać wszelkich starań aby wnioski (kompletne) rozpatrywać na bieżąco i wypłacać Państwu przyznane świadczenia.

Jednocześnie informujemy, iż wszystkie potrzebne informacje w przedmiocie programu „Dobry Start” oraz programu „Rodzina 500+” znajdziecie Państwo na stronie naszego Ośrodka:

http://gops.michalowice.malopolska.pl/

oraz pod numerami telefonów: 12 388 87 70, 12 388 50 03 wew. 45, 48.


formularz_wniosku_swiadczenie_dobry_start (1).pdf


zalacznik_do_wniosku_dobry_start.pdf