Zewnętrzne środki finansowe na instalację na obiektach prywatnych ogniw fotowoltaicznych, powietrznych pomp ciepła oraz pieców na pellet

Gmina Michałowice w porozumieniu z sąsiednimi gminami: Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce, Wielka Wieś i Zielonki od kilku miesięcy przygotowują projekt, którego celem jest budowa Odnawialnych Źródeł Energii u mieszkańców tych gmin. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił regulamin naboru wniosków, do którego aplikować zamierzają te gminy w ramach jednego projektu partnerskiego. Określone przez Urząd Marszałkowski zasady będą premiowały jak największe projekty, dlatego zachęcamy mieszkańców do podejmowania szybkich decyzji dotyczących udziału w projekcie.


Ze względu na specyfikę projektu w naborze uzupełniającym wskazane zostały określone źródła energii: piec na pellet oraz instalacje fotowoltaiczne i powietrzne pompy ciepła. Poziom otrzymanego dofinansowania wynosi 60% kwoty netto inwestycji.


Nabór trwa do 29 września 2017 r. Informacje odnośnie projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Michałowice. Pytania techniczne – DOEKO GROUP Sp. z o. o. : tel. 579 075 113.


Ankieta informacyjna


Prezentacja