Wymiana pieców węglowych – DODATKOWY NABÓR

W związku z przyznanym Gminie Michałowice dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Gmina Michałowice ogłasza dodatkowy nabór wniosków na wymianę pieców węglowych.

Tytuł projektu

Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Michałowice (PONE)

Źródło finansowania

Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminy Michałowice

Przedmiot dofinansowania

1. Demontaż kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej,
2. Montaż wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.:

2.1 nowej kotłowni na gaz lub

2.2 nowej kotłowni na olej lub

2.3 nowej kotłowni na węgiel lub biomasę (dotyczy kotłów bez możliwości montażu dodatkowego rusztu) lub

2.4 pieca zasilanego prądem elektrycznym wraz z podłączeniem do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania.

Kotły wymienione w pkt 2.3 powinny spełniać wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC.

Wykaz niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe spełniających warunki ekoprojektu dostępny pod adresem: http://powietrze.malopolska.pl/kotly/

Termin realizacji

październik 2017

Warunki udzielenia dofinansowania

Inwestycja nie wymaga przeprowadzenia audytu i prac związanych z modernizacją energetyczną budynku. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest trwała likwidacja starego źródła ciepła opalanego paliwem węglowym. Moc nowej kotłowni musi być niższa od mocy kotłowni likwidowanej co najmniej o 20%.

Warunki finansowe

Dofinansowanie do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji według indywidualnych obliczeń zależnych od mocy nowego urządzenia grzewczego

Termin przyjmowania zgłoszeń

3 października 2017

 Deklaracje dostępne  tutaj  oraz na Dzienniku Podawczym UG Michałowice