Ćwiczenia taktyczno – bojowe w Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych.

26 września w Więcławicach zostały przeprowadzone ćwiczenia ze współdziałania jednostek OSP z terenu Gminy Michałowice oraz Państwowej Straży Pożarnej.
Założenie do ćwiczeń obejmowało pożar schodów na chór, który przenosi się dach. W pierwszej fazie ćwiczeń sprawdzono poprawność działania urządzeń wykrywających pożar, w tym celu za pomocą zadymiarki stworzono strefę zadymienia. Instalacja natychmiast zasygnalizowała pożar i w kościele rozległ się alarm. Następnym elementem było sprawdzenie zadziałania systemu selektywnego wywoływania, za pomocą którego Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie zaalarmowało OSP Więcławice. 

Jednostka z Więcławic udała się na miejsce zastępem GBA 2.5/16 STAR 266, tym samym rozpoczynając część praktyczną ćwiczenia bojowego. 

Po przeprowadzonym rozpoznaniu Kierujący Działaniem Ratowniczym wydał rozkazy dla zastępu oraz poprosił o zadysponowanie kolejnych jednostek w celu zapewnienia zaopatrzenia wodnego. Ratownicy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych z linią gaśniczą skontrolowali wnętrze kościoła. Na płonące schody został podany prąd wody w natarciu, następnie przeszukano chór i kościół, odnajdując dwie osoby poszkodowane, które ewakuowano na zewnątrz. Po przekazaniu poszkodowanych do roty zabezpieczenia medycznego działania kontynuowano. Przybyły na miejsce jednostki OSP Michałowice, OSP Wilczkowice, oraz OSP Raciborowice wykonały zasilenie samochodu OSP Więcławice. Kilka minut po jednostkach OSP, na miejsce przybyły zastępy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej: Dowódca zmiany JRG7 przejął dowodzenie, następnie sprawiono drabinę mechaniczną, z której podano prąd wody na dach kościoła. Równolegle z działaniami w Więcławicach jednostki OSP z Zagórzyc i Książniczek w Masłomiącej na stawach przygotowały punkt czerpania wody, z którego zapewniono rezerwę wody do celów gaśniczych.
Po ćwiczeniach, podczas odprawy z kadrą oficerską PSP  omówiono szczegółowo realizację działań ratowniczop – gaśniczych oraz

wskazano na elementy wymagające poprawy. Były to z pewnością bardzo cenne ćwiczenia, które pozwoliły na szlifowanie umiejętności rzemiosła strażackiego, oraz umożliwiły  na przećwiczenie zasad współdziałania.
Kościół w Więcławicach jest niezwykle cennym zabytkiem (wpisany do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Małopolskiego), leży na trasie Małopolskiej Drogi Św. Jakuba, wybudowany został w 1748 roku.


Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Więcławicach
Maciej Podymkiewicz