Kolejne utrudnienia związane z remontem drogi krajowej DK7 w rejonie ulicy Komora oraz związane z nim zmiany w kursowaniu linii komunikacji aglomeracyjnej 257 i 280.

W dniu  26.09.2017 r. (wtorek) w godz. od ok. 9:00 do ok. 18:00 podczas układania warstwy wiążącej nawierzchni asfaltowej  na odcinku od km 653+800 – 655+100 w kierunku Krakowa nie będzie możliwy wjazd na skrzyżowanie DK7 z ul. Komora w Michałowicach. W związku z powyższym w dniu 15.09.2017 r. linie nr 257 i 280 będą kursować po trasach objazdowych:

- Linia nr 257: od Nowego Kleparza do skrzyżowania ul. Krakowskiej i Komora w Michałowicach bez zmian, następnie jak linia 277 ul. Krakowską w Michałowicach do skrzyżowania ul. Krakowskiej i Jana Pawła II w Michałowicach, gdzie linia wróci na stałą trasę do Naramy. Trasa objazdowa będzie obowiązywać w obu kierunkach.

Nieczynne przystanki dla linii 257: „Michałowice Ujęcie Wody”, „Michałowice Las Michałowski”, „Michałowice Brzozowa”, „Michałowice Kwiaty Polne”, „Michałowice Banasiówka”. Przystanek „Michałowice Komora” w kierunku Naramy zostanie tymczasowo przeniesiony z drogi powiatowej na drogę krajową nr 7 (jak dla linii 277). Linia zatrzymywać się będzie również na przystankach: „Michałowice” i „Michałowice I” (jak linia nr 277).

Kursy linii nr 257 z Opolskiej Estakady z godz. 4:05 z Nowego Kleparza z godz. 4:45, 5:40, 6:20, 7:25, 8:10 oraz kursy z pętli Narama Remiza z godz.: 4:40, 5:25, 6:25, 7:05, 8:10 oraz wszystkie kursy po zakończeniu prac (ok. godz. 18:00) będą poruszać się po stałej trasie.

- Linia nr 280: od pętli Nowy Kleparz do skrzyżowania ulicy Krakowskiej i Komora w Michałowicach bez zmian, następnie ul. Krakowską i ul. Jana Pawła II w Michałowicach. Od przystanku Michałowice Las Michałowski linia wróci na stałą trasę do pętli Owczary. Trasa objazdowa obowiązuje w obu kierunkach.

Nieczynne przystanki dla linii 280: „Michałowice Brzozowa”, „Michałowice Kwiaty Polne”, „Michałowice Banasiówka”. Przystanek „Michałowice Komora” w kierunku Owczar zostanie tymczasowo przeniesiony z drogi powiatowej na drogę krajową nr 7 (jak dla linii 277). Przystanek „Michałowice Las Michałowski” w kierunku Nowego Kleparza zostanie tymczasowo przeniesiony z ulicy Granicznej na ulicę Jana Pawła II w Michałowicach. Linia zatrzymywać się będzie również na przystankach: „Michałowice” i „Michałowice I” (w kierunku Krakowa).

Kursy linii nr 280 z Opolskiej Estakady z godz. 3:27 z Nowego Kleparza z godz. 4:48, 6:30, 8:37 oraz kursy z pętli Owczary Pętla z godz.: 4:04, 5:34, 7:18 oraz wszystkie kursy po zakończeniu prac (ok. godz. 18:00) będą poruszać się po stałej trasie.