Centralizacja VAT - zmiana danych na fakturach

W związku z centralizacją podatku od towarów i usług VAT Urząd Gminy  Michałowice zawiadamia wszystkich kontrahentów o konieczności zmiany sposobu wystawiania faktur Vat, rachunków i not. Każdy dokument powinien być wystawiony według następującego wzoru:


NABYWCA:

GMINA MICHAŁOWICE

Plac Józefa Piłsudskiego 1

32-091 Michałowice

NIP 513-006-01-09


ODBIORCA:

URZĄD GMINY MICHAŁOWICE

Plac Józefa Piłsudskiego 1

32-091 Michałowice