Zewnętrzne środki finansowe na instalację na obiektach prywatnych ogniw fotowoltaicznych


Gmina Michałowice, w porozumieniu z sąsiednimi gminami oraz LGD Korona Północnego Krakowa, przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych, solarów i pomp ciepła w budynkach prywatnych.


Lider projektu (gmina lub LGD) będzie odpowiedzialny za przygotowanie kompletnej dokumentacji i złożenie wniosku, w tym poniesie też koszty przygotowania tej dokumentacji. Po pozytywnej weryfikacji wniosku będzie również zobligowany do ogłoszenia przetargu na projekt i wykonawstwo instalacji.


Wszyscy mieszkańcy Gminy Michałowice, zainteresowani udziałem w tym projekcie, zobligowani będą do złożenia deklaracji udziału w projekcie oraz poniesienia kosztów niezbędnej inspekcji technicznej budynku. Inspekcja ta ma za zadanie wykazać jakiej mocy urządzenia można zamontować na budynku (koszt takiej inspekcji to około 300 zł). Po uzyskaniu dofinansowania deklarujący swój udział mieszkańcy będą zobligowani do wniesienia wkładu własnego do projektu w wysokości 40% kosztów urządzeń netto oraz całej kwoty podatku VAT przypadającego na konkretną instalację. Dofinansowanie zewnętrzne wyniesie 60% kwoty netto urządzeń, co pozwoli na zwrot inwestycji po około 5 latach (szacunkowy czas w przypadku montażu ogniw fotowoltaicznych).


Partnerem projektu będzie firma doradcza DoEkoGroup Sp. z o.o., która jest odpowiedzialna za organizowanie spotkań informacyjno-promocyjnych, przygotowanie dokumentacji do wniosku oraz inspekcje techniczne budynków.


W chwili obecnej doprecyzowywana jest umowa pomiędzy gminami i firmą DoEkoGroup Sp. z o.o. W grudniu 2016 r. odbyły się też już pierwsze spotkania informacyjno-promocyjne. Kolejne zaplanowane są na styczeń 2017 roku.


Zbieranie deklaracji od zainteresowanych mieszkańców, zawieranie umów oraz wpłaty za inspekcję będą realizowane w drugiej połowie stycznia i na początku lutego 2017 r. Dla sprawnego złożenia wniosku konieczne jest zakończenie naboru chętnych do końca lutego 2017 r. W marcu 2017 r. do domów tych mieszkańców udadzą się inspektorzy firmy DoEkoGroup Sp. z o.o., którzy będą analizować rachunki, architekturę budynku, wyposażenie kotłowni oraz konfrontować oczekiwania mieszkańców z możliwościami technicznymi domu i nieruchomości. Z każdej pojedynczej inspekcji powstanie raport, którego kopię otrzyma zainteresowany mieszkaniec oraz który będzie stanowił podstawę do sporządzenia programu funkcjonalno-użytkowego, który jest niezbędnym elementem dokumentacji do wniosku.


Zgodnie z przyjętym harmonogramem naborów, konkurs na dofinansowanie tego typu projektów ogłoszony zostanie w III kwartale 2017 roku. Oznacza to, iż decyzja o dofinansowaniu bądź nie projektu podjęta zostanie na początku 2018 roku. Dopiero wtedy będzie można rozpocząć wybór wykonawcy, zbieranie wpłat od mieszkańców oraz montaż urządzeń.


Zwracam Państwa uwagę na fakt, że ewentualne dofinansowanie projektu zależy od wyniku konkursu. Istnieje możliwość nie przyznania środków na nasz projekt. W tej sytuacji środki, które zainwestuje Gmina w przygotowanie dokumentacji oraz Państwo w inspekcje budynków nie będą podlegały zwrotowi.

Poniżej zamieszczamy prezentację ze spotkań oraz deklarację.


PREZENTACJA  RPO - Gmina Michałowice.ppt

DEKLARACJA MIESZKAŃCA 12.2016- MICHAŁOWICE.pdf