Archiwum: STYCZEŃ

data publikacji 2017-01-31

Wójt Gminy Michałowice ogłasza Otwarty Konkurs Projektów mających na celu sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Michałowice w roku 2017

Wójt Gminy Michałowice działając na podstawie Uchwały XXX/196/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2017 roku, ogłasza   OTWARTY KONKURS PROJEKTÓW mających na celu sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Michałowice w roku 2017 I. Rodzaj zadania Dofinansowaniu podlegają projekty mające na celu: 1) poprawę warunków uprawiania sportu na terenie gminy Michałowice, 2) zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Michałowice do działalności sportowej, 3) zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez integrowanie się kibiców.  ...

czytaj więcej...
data publikacji 2017-01-31

Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

Komisja na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2017 r. rozpatrzyła 6 (cześć) zgłoszonych ofert, kierując się zapisami art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239,395 z późn. zm.). Przy ocenie i rozpatrywaniu ofert oceniano: możliwość realizacji zadania przez Oferenta; przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; adekwatność ofert do ogłoszonego w...

czytaj więcej...
data publikacji 2017-01-30

Uchwała Antysmogowa dla Województwa Małopolskiego

23 stycznia 2017 r. Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (treść uchwały oraz szczegółowe objaśnienia dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego). Uchwała z dniem 1 lipca 2017 r. wprowadza ograniczenia powstawania nowych źródeł emisji zanieczyszczeń. Począwszy od tego dnia obowiązuje także zakaz spalania mułu i flotu węglowego oraz drewna i biomasy o...

czytaj więcej...
Zewnętrzne środki finansowe na  instalację na obiektach prywatnych ogniw fotowoltaicznych
data publikacji 2017-01-27

Zewnętrzne środki finansowe na instalację na obiektach prywatnych ogniw fotowoltaicznych

Gmina Michałowice, w porozumieniu z sąsiednimi gminami oraz LGD Korona Północnego Krakowa, przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych, solarów i pomp ciepła w budynkach prywatnych. Lider projektu (gmina lub LGD) będzie odpowiedzialny za przygotowanie kompletnej dokumentacji i złożenie wniosku, w tym poniesie też koszty przygotowania tej dokumentacji. Po pozytywnej weryfikacji wniosku będzie również zobligowany do ogłoszenia przetargu na projekt i wykonawstwo instalacji. Wszyscy mieszkańcy...

czytaj więcej...
data publikacji 2017-01-25

Informacja Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

Informacja Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego dotycząca zakazu likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych na terenie parków krajobrazowych i obszarów ochronionego krajobrazu - pobierz

czytaj więcej...
data publikacji 2017-01-25

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 stycznia 2017 roku - pobierz

czytaj więcej...
Podsumowanie roku 2016 michałowickiej szermierki sportowej
data publikacji 2017-01-24

Podsumowanie roku 2016 michałowickiej szermierki sportowej

Miniony rok obfitował w znaczące sukcesy michałowickiej szermierki. Do takich nalezą bezwzględnie wyróżniające osiągnięcia Janka oraz Bartka, uczniów Zespołu Szkół w Michałowicach, reprezentujących sekcję szermierczą SPKS "JAKUB" w Więcławicach Starych. Janek, prócz czołowych miejsc w zawodach krajowych, odniósł w marcu największy swój dotychczasowy sukces, dochodząc do ścisłego finału turnieju Challenge Wratislavia, jednego z największych turniejów w świecie dla najmłodszych szermierzy. Srebrny medal, był jednocześnie jednym z niewielu wywalczonych przez Polaków...

czytaj więcej...
data publikacji 2017-01-23

Statystyczne badania ankietowe 2017

Urząd Statystyczny w Krakowie, informuje, że w 2017 roku zostaną przeprowadzone przez Główny Urząd Statystyczny badania ankietowe oraz statystyczne badania rolnicze. Statystyczne badania rolnicze - pobierz Statystyczne badania ankietowe - pobierz

czytaj więcej...
data publikacji 2017-01-23

XXX Sesja Rady Gminy Michałowice

XXX Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się 30 stycznia 2017 roku o godz. 14.00 na sali obrad Urzędu Gminy Michałowice. Porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy Michałowice. Informacje z bieżącej pracy Wójta. Interpelacje, zapytania Radnych. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,  za warunki pracy, mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia...

czytaj więcej...
Kolejne spotkanie ws. dofinansowania montażu paneli fotowoltaicznych
data publikacji 2017-01-17

Kolejne spotkanie ws. dofinansowania montażu paneli fotowoltaicznych

Zapraszamy na kolejne spotkania informacyjne ws. dofinansowania montażu odnawialnych źródeł energii. Poniżej zamieszczamy również projekt umowy na inspekcje gospodarstw domowych. Będzie to umowa pomiędzy firmą doradczą oraz mieszkańcem. Projekt umowy - pobierz

czytaj więcej...