Zmiana terminu remontu drogi krajowej DK7 oraz związane z nim zmiany w kursowaniu linii komunikacji aglomeracyjnej 260

Informujemy, iż z przyczyn technicznych Wykonawca zmienił termin układania warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej na odcinku DK nr 7 w rejonie Michałowic w kierunku Warszawy, na odcinku od okolic skrzyżowania z ul. Na Gródek w Michałowicach do okolic skrzyżowania z ul. Widokową Prace będą prowadzone w dniu dzisiejszym tj. 1.09.2017 r. (piątek), jednakże ze względu na nagłą zmianę terminu Wykonawca zobowiązał się maksymalnie skrócić czas utrudnień dla autobusów linii nr 260. Linia nr 260 będzie kursować ustaloną wcześniej trasą objazdową od ok. godz. 10:00 do ok. godz. 13:30. Przebieg trasy objazdowej:

od Prądnika Czerwonego do przystanku „Młodziejowice Park” po stałej trasie, następnie na skrzyżowaniu ul. Podedworze  i ul. Dąbrowskich w Michałowicach w prawo w ul. Dąbrowskich (uwaga dla kierowców – ostry zakręt) dalej ul. Klinówka w Masłomiącej do ul. Świętego Jakuba, gdzie od przystanku „Więcławice Stare” linia powróci na swoją trasę, trasa powrotna analogicznie. Bez obsługi dla linii nr 260 pozostaną przystanki: „Michałowice Ogrodowa”, „Michałowice”, „Michałowice I”, „Michałowice Koźlica”, „Masłomiąca Staw”, „Masłomiąca”. Trasa objazdowa dotyczyć będzie kursów z Prądnika Czerwonego z godz. 11:20 oraz z Pielgrzymowic Pętli z godz. 10:20 i 12:25.