Umowa na „Budowę trasy rowerowej Więcławice-Raciborowice" podpisana

W dniu wczorajszym, Wójt Gminy Michałowice Antoni Rumian podpisał z Firmą Handlowo-Usługową WANTA Piotr Zębol umowę na realizację zadania pn. "Budowa trasy rowerowej Więcławice-Raciborowice."


Niebawem rozpoczną się prace budowlane wzdłuż drogi gminnej nr 600502K, ulicami Tatrzańska, Prawda, Wawelska. Długość trasy wynosić będzie ok. 3360 m. Początek budowy trasy rowerowej znajduje się w Więcławicach, w okolicy skrzyżowania ulic Wysyłek i Tatrzańska, a koniec w Raciborowicach, w okolicach kościoła. Ścieżka będzie miała szerokość 2 m i zlokalizowana zostanie głównie na poboczu drogi gminnej. W miejscu, gdzie brak jest możliwości realizacji trasy rowerowej na poboczu drogi (Prawda), ruch rowerowy zostanie wyprowadzony na jezdnię drogi gminnej, a pieszym pozostanie do dyspozycji chodnik. Poza realizacją trasy rowerowej planuje się lokalne wykonanie przebrukowań, wykonanie remontu nawierzchni istniejącej jezdni (ul. Tatrzańska), zakrycie i odtworzenie istniejących rowów drogowych oraz przebudowę istniejących zjazdów.


Wartość inwestycji brutto to 4 131 283,48 zł, z czego 1 351 732,96 zł stanowić będzie dofinansowanie pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddzialanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski - ZIT, Typ projektu C. Ścieżki i infrastruktura rowerowa.


Jeszcze w roku 2017 powinien zostać wykonany odcinek ul. Tatrzańskiej od ul. Wysyłek do ul. Zgody (Zdzięsławice). Termin zakończenia realizacji całości inwestycji ustalony został na lipiec 2018 roku.